Werken, iedereen wordt er beter van


Visie Rijn IJssel


Blijven werken – ook als je ziek bent – is vaak een gezondere optie dan thuisblijven. Dat stelt Marleen Teunis in haar boek ‘Werken, iedereen wordt er beter van’. Zoals jullie weten, heeft Rijn IJssel deze visie van Teunis geadopteerd. Rijn IJssel is namelijk van mening dat je als werkgever en werknemer op een positieve manier met ziek zijn en verzuim om kunt gaan. Dit noemen we Oplossingsgericht Verzuimmanagement.


In de kern gaat de visie over gedeelde verantwoordelijkheid. Teunis stelt dat niet alleen de werkgever er baat bij heeft als een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk is. Medewerkers die blijven werken, ondanks dat ze zich niet helemaal fit voelen, zijn alsnog nuttig bezig en kunnen bij collega's hun verhaal kwijt. "Het kan best zijn dat je minder productief bent, maar dat maakt niet uit", zegt Teunis. "Je mag erbij blijven horen. Als je lang thuiszit, voel je je vergeten en dat is sowieso niet goed voor het herstel."

De ene ziekmelding is natuurlijk de andere niet. "Natuurlijk mogen zieke mensen thuis uitzieken. Als dat helpt om sneller beter te worden, moet je dat vooral doen. Maar de ervaring leert dat het voor zowel werkgevers als werknemers beter is om weer snel aan de slag te gaan."

De juiste zorg op het juiste moment
door de juiste zorgverlener.

Oplossingsgericht verzuimmanagement


Het proactief en zo snel mogelijk handelen na een ziekmelding is cruciaal. Hiermee wordt de belangrijke rol van de leidinggevende benadrukt. Het is namelijk in ieders belang om zieke medewerkers vrij vlot terug te laten keren op hun werk. Als leidinggevende is het belangrijk dat je oprechte aandacht geeft aan de zieke medewerker en bespreekt wat er aan de hand is. Samen kunnen jullie eventuele problemen oplossen. Dit doe je door middel van een hervattingsplan. Na een aantal dagen zijn de meeste mensen weer mobiel en in staat om naar kantoor te komen. De werkgever stelt dan een aantal praktische vragen over het ziekteproces. Hoe gaan we ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk gaat herstellen? Hoe lang denk je nodig te hebben om weer aan het werk te gaan? Het is belangrijk om meteen te visualiseren wat er van elkaar verwacht wordt. Zo is uit onderzoek gebleken dat herstel langer duurt als er geen einddatum is gevisualiseerd.

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer


Het oplossingsgericht verzuimmanagement is er op gericht dat de juiste zorg op het juiste moment ingeschakeld wordt. Dat maakt dat de methode van Teunis in de basis uitgaat van een positieve benadering van ziekte. "De methode is juist liefdevol. Je toont oprechte belangstelling voor de werknemer en blijft met hem of haar communiceren."


De methode stelt centraal dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk is om op een passende manier een zieke werknemer te ondersteunen naar een spoedig herstel. Zo moet de werknemer er alles aan doen om te herstellen en de werkgever moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om de medewerker weer aan het werk te krijgen.

In deze animatie wordt in het kort het programma Vitaal Vooruit toegelicht inclusief de visie van Rijn IJssel ten aanzien van (het voorkomen) van verzuim.

Lees meer

Bekijk hier het handige overzicht wat oplossingsgericht verzuimmanagement in het kort voor Rijn IJssel inhoudt