Verzuim en Rijn IJssel


Verzuim, hoeveel weet jij ervan?

Net als elke andere organisatie heeft Rijn IJssel te maken met verzuim. We spreken van verzuim als iemand niet in staat is te werken vanwege ziekte. Dat kan verschillen van een griepje van een aantal dagen tot maandenlange arbeidsongeschiktheid vanwege bijvoorbeeld psychische klachten. Zwangerschapsverlof valt niet onder verzuim.

Wat te doen bij verzuim?

Vanaf de eerste dag van ziekmelding is het belangrijk dat de leidinggevende en medewerker een aantal stappen doorlopen. Om het proces van verzuim op een heldere manier toe te lichten, hebben we een proceskaart gemaakt. In deze proceskaart vind je stap voor stap wat er van jou en je medewerker verwacht wordt. Door het volgen van deze stappen, houden we ons keurig aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht

In Nederland zijn we, als het gaat om (langdurig) verzuim, gebonden aan een aantal wetten en regels, welke gevangen zijn in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het is belangrijk dat we ons hieraan houden. Daarom is het belangrijk dat je de stappen uit de Rijn IJssel proceskaart nauwkeurig volgt (zie hiernaast). Als je wilt weten hoe stappen van de Wet Verbetering Poortwachter er uitzien, bekijk dan deze infographic.

Oorzaken van verzuim

Verzuim bestaat in alle vormen en maten. Van een paar uur tot meer dan een jaar. Van een verkoudheid tot een burn-out. In Nederland is in het begin van 2018 het hoogste verzuimcijfer sinds 11 jaar gemeten. In de meeste verzuimgevallen was de oorzaak de griepgolf. Veel mensen waren door de griep niet in staat om te werken.

Echter, als we naar het totale het verzuimcijfer kijken, blijken psychische klachten toch een grotere bijdrage te hebben dan de griep. Het verzuimcijfer wordt namelijk bepaald door het aantal dagen dat een medewerker niet kan werken. Doordat psychische klachten vaak langer aanhouden dan een griep, heeft dit een grotere invloed op het verzuimcijfer.

copyright CBS, 2018

Ziekteverzuim per bedrijfstak

in %

Verzuim in het onderwijs

De sectoren waarin het meeste verzuim voorkomt zijn de industrie, schoonmaakbranche, overheid en de zorg. Het onderwijs is echter ook een sector met een hoger verzuimcijfer dan het landelijk gemiddelde. Van alle sectoren staat het onderwijs op de vijfde plaats. Ter vergelijking: landelijk lag het verzuimcijfer in 2018 op 4,3%. Voor het onderwijs ligt dat op 5,7%. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen, 57 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen.

Verzuim per persoonskenmerken

Wist je dat vrouwen gemiddeld vaker verzuimen dan mannen? Dat oudere medewerkers vaker ziek zijn dan jongere medewerkers? Dat hoe hoger men is opgeleid, hoe gezonder men is?


Verzuimen is voor iedereen vervelend. Het meest vervelend natuurlijk voor de zieke medewerker zelf. Ook op het team kan het een groot effect hebben: de werkdruk gaat omhoog, omdat ook de werkzaamheden van de zieke collega overgenomen moeten worden. En tot slot de organisatie; een verzuimende medewerker kost nou eenmaal geld. Daarom is het voor iedereen een goede zaak om verzuim zoveel mogelijk te proberen te voorkomen en er goed over te blijven communiceren.

Ziekteverzuim van werknemers naar
persoonskenmerken, 2016

in %

Bron: Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden

TNO heeft de belangrijkste highlights over verzuim in Nederland gebundeld in de factsheet verzuim 2018

Meer informatie over verzuim is te vinden bij TNO:

Verzuimcijfers Rijn IJssel en jouw team

In het HR dashboard in Qlikview kun je de actuele verzuimcijfers van Rijn IJssel en specifiek jouw team raadplegen.