Jouw rol als leidinggevende


Als leidinggevende bespreek je met de medewerker de informatie die nodig is om de arbeidsbeperkingen te beoordelen, zoals functionele beperkingen, verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid en mobiliteit.


Jij als leidinggevende hebt een cruciale rol binnen het (voorkomen) van verzuim. Zo ben jij vaak de eerste die weet hoe het gaat met een medewerker en signaleer jij het snelst signalen van verminderde inzetbaarheid. En als een medewerker zich eenmaal ziek meldt, heb jij als leidinggevende een belangrijke rol in het juist doorlopen van een ziekmelding. Hieronder vind je handige informatie die jou helpt om jouw rol zo optimaal mogelijk te vervullen. Naast cognitieve kennis is jouw houding en gedrag ten aanzien van verzuim natuurlijk ook belangrijk. Het volgen van alle stappen is slechts één kant van het verhaal. Het hebben van de juiste social skills is net zo belangrijk. Zo is het voeren van het goede gesprek in het (voorkomen) van verzuim essentieel. In het filmpje hiernaast zie je hoe je het beste het goede gesprek met jouw medewerkers voert.


Als je naast de tools en informatie in deze toolbox behoefte hebt aan training of coaching op het gebied van gespreksvaardigheden, kijk dan voor het actuele trainingsaanbod in YouForce ‘opleidingsmanagement’ of neem contact op met één van de collega’s van HR-leren & ontwikkelen; telefoon 026-3129264.


Werkhervattingsplan


Het is belangrijk dat jij als leidinggevende weet wat de visie van Rijn IJssel ten aanzien van (het voorkomen van) verzuim inhoudt. Soms lijkt verzuim een heel lastig onderwerp. Gelukkig is er veel informatie beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld het Werkhervattingsplan die er voor zorgt dat jij jouw verantwoordelijkheid als leidinggevende vanaf dag 1 kunt nemen.

Kennis van wet- en regelgeving


De Wet Verbetering Poortwachter is leidend bij elke ziekmelding. Net als op de vorige pagina kun je hieronder de handige infographic vinden waar het gehele proces en alle verantwoordelijkheden in de tijd zijn weergegeven.

Gesprekskaart


Het aannemen van een ziekmelding kan best lastig zijn. Want wat mag je wel en wat mag je niet vragen? Bekijk in de gesprekskaart hoe je het beste een ziekmelding kunt aannemen. Zo zit je altijd veilig!

Verantwoordelijkheden
leidinggevende

Voert een gesprek met de medewerker over de beperking in arbeid door ziekte en de mate van mobiliteit. De focus ligt op de functionele mogelijkheden van de medewerker, niet op de medische context.

Vraagt en bespreekt met de medewerker de informatie die nodig is om de arbeidsbeperkingen te beoordelen, zoals functionele beperkingen, restmogelijkheden verwachte duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid en mobiliteit.

Zorgt voor een juiste uitvoering van het verzuimbeleid en de daarbij behorende protocollen binnen de kaders die de wetgeving hiervoor geeft.

Luistert naar de oorzaak die de medewerker noemt als reden om niet te komen werken en velt geen oordeel over de verzuimreden.

Levert goede zorg voor de medewerker, door direct met hem in gesprek te gaan over de taken die hij niet kan in zijn werk. Uiterlijk in de eerste week is er een werkhervattingsplan opgesteld (bij ontbreken hersteldatum).

Heeft de leiding in de verzuimbegeleiding. Roept advies en hulp van experts in, met name als herstel en re-integratie moeizaam verlopen.

Vraagt naar de conditie van een medewerker aan de hand van beperkingen in zijn eigen werk zonder te vragen naar een diagnose. We beoordelen de conditie van een medewerker aan de hand van de taken in zijn werk die hij nu kan of niet kan uitvoeren.

Geeft aandacht en begeleiding aan de medewerker op het moment dat er geen arbeid kan worden geleverd.

Formuleert een heldere vraagstelling ten aanzien van arbeidsmogelijkheden richting bedrijfsarts danwel adviseur Arbeid en Gezondheid.

Verlofmogelijkheiden


Om duurzaam inzetbaar te blijven, nu en in de toekomst, kent Rijn IJssel diverse verlofvormen. Sommige verlofvormen vloeien voort uit de cao of wetgeving, en anderen regelingen zijn speciaal voor Rijn IJssel opgesteld. Want vaak is er meer mogelijk dan je denkt om een medewerker ruimte te geven en niet te vervallen in ziekteverzuim. Voor de meest actuele inhoud van de regelingen verwijzen we je naar de cao en Plein, Weten & Regelen.

Preventie


Heb jij een goed beeld van de inzetbaarheid van jouw team? Gebruik de Inzetbaarheidscan om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit en inzetbaarheid van jouw medewerkers.