Werken, iedereen wordt er beter van


Visie Rijn IJssel


Blijven werken – ook als je ziek bent – is vaak een gezondere optie dan thuisblijven. Rijn IJssel is van mening dat je als werkgever en werknemer op een positieve manier met ziek zijn en verzuim om kunt gaan. Dit noemen we Oplossingsgericht Verzuimmanagement.

In de kern gaat de visie over gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen heeft Rijn IJssel er baat bij als jij als zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk bent. Als je blijft werken, ondanks dat je je niet helemaal fit voelt, ben je alsnog nuttig bezig en kun je bij collega's je verhaal kwijt. Het kan best zijn dat je minder productief bent, maar dat maakt niet uit. Je mag erbij blijven horen. Als je lang thuiszit, voel je je vergeten en dat is sowieso niet goed voor het herstel.

De ene ziekmelding is natuurlijk de andere niet. Natuurlijk mag je thuis uitzieken. Als dat helpt om sneller beter te worden, moet je dat zeker doen. Maar de ervaring leert dat het voor zowel werkgevers als werknemers beter is om weer snel aan de slag te gaan.

De juiste zorg op het juiste moment
door de juiste zorgverlener.

Oplossingsgericht verzuimmanagement


Het proactief en zo snel mogelijk handelen na een ziekmelding is cruciaal. Hiermee wordt de belangrijke rol van jou en je leidinggevende benadrukt. Het is namelijk in ieders belang om jou vlot terug te laten keren op je werk. Voor jouw als medewerker is het belangrijk dat je oprecht bent en bespreekt wat er aan de hand is. Samen kunnen jullie eventuele problemen oplossen. Dit doe je door middel van een hervattingsplan. Na een aantal dagen zijn de meeste mensen weer mobiel en in staat om naar kantoor te komen. Je leidinggevende stelt dan een aantal praktische vragen over het ziekteproces. Hoe gaan we ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk gaat herstellen? Hoe lang denk je nodig te hebben om weer aan het werk te gaan? Het is belangrijk om meteen te visualiseren wat er van elkaar verwacht wordt. Zo is uit onderzoek gebleken dat herstel langer duurt als er geen einddatum is gevisualiseerd.

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer


Het oplossingsgericht verzuimmanagement is erop gericht dat de juiste zorg op het juiste moment ingeschakeld wordt. Dat maakt dat de visie in de basis uitgaat van een positieve benadering van ziekte. De aanpak is liefdevol en oprecht. Door goede wederzijdse communicatie wordt samen gezocht naar een goede oplossing

De visie stelt centraal dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk is om op een passende manier een zieke werknemer te ondersteunen naar een spoedig herstel. Zo moet jij als werknemer er alles aan doen om te herstellen en jouw werkgever moet alles doen wat in zijn vermogen ligt om jou weer aan het werk te helpen.

In deze animatie wordt in het kort het programma Vitaal Vooruit toegelicht inclusief de visie van Rijn IJssel ten aanzien van (het voorkomen) van verzuim.

Lees meer

Bekijk hier het handige overzicht wat oplossingsgericht verzuimmanagement in het kort voor Rijn IJssel inhoudt