Verzuim en Rijn IJssel


Verzuim, hoeveel weet jij ervan?

Net als elke andere organisatie heeft Rijn IJssel te maken met verzuim. We spreken van verzuim als iemand niet in staat is te werken vanwege ziekte. Dat kan verschillen van een griepje van een aantal dagen tot maandenlange arbeidsongeschiktheid vanwege bijvoorbeeld psychische klachten. Zwangerschapsverlof valt niet onder verzuim.

Wat te doen bij verzuim?

Vanaf de eerste dag van ziekmelding is het belangrijk dat je samen met je leidinggevende een aantal stappen doorloopt. Om het proces van verzuim op een heldere manier toe te lichten, hebben we een proceskaart gemaakt. In deze proceskaart vind je stap voor stap wat er van jou en je leidinggevende verwacht wordt. Door het volgen van deze stappen, houden we ons keurig aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht

In Nederland zijn we, als het gaat om (langdurig) verzuim, gebonden aan een aantal wetten en regels, welke gevangen zijn in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het is belangrijk dat we ons hieraan houden. Daarom is het belangrijk dat je de stappen uit de Rijn IJssel proceskaart nauwkeurig volgt (zie hiernaast). Als je wilt weten hoe stappen van de Wet Verbetering Poortwachter er uitzien, bekijk dan deze infographic.

Is ziekteverzuim de oplossing?

Zit je niet lekker in je vel? Of kom je ergens in de knel? Bespreek het vooral met je leidinggevende! Want Rijn IJssel kent diverse verlofmogelijkheden die jou kunnen helpen en ervoor zorgen dat je je niet ziek hoeft te melden. Zo hebben we o.a. calamiteiten, -zorg, ouder- en langdurig verlof om ervoor te zorgen dat de balans tussen werk en privé niet in de knel komt. In de cao en op Plein lees je alles over deze verlofmogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Vitaal vooruit! Nu en in de toekomst

Om je werk met plezier te kunnen doen, nu en in de toekomst, heeft Rijn IJssel een breed scala aan mogelijkheden om inzetbaar te blijven, nu en in de toekomst. We bieden je een breed aanbod aan opleidingen, trainingen of andersoortige leervormen. Bekijk eens het aanbod in You Force Opleidingsmanagement. Heb je een ontwikkelvraag en/of behoefte? Naast die te bespreken met je leidinggevende kun je ook een afspraak maken met een adviseur van Leren en Ontwikkelen.

Vitaliteit

Om fit en vitaal te blijven of te worden heeft Rijn IJssel diverse lifestye programma’s. Wist jij dat je op diverse Rijn IJssel locaties gratis kunt sporten? En met aantrekkelijke korting bij diverse sportscholen in de buurt kunt fitnessen? Of sluit je aan bij de Rijn IJssel runners om samen met collega’s te gaan hardlopen.


Wil je stoppen met roken en vind je het lastig? Rijn IJssel biedt jou ook een stoppen met roken cursus waar je onder begeleiding kunt stoppen.

We bieden regelmatig nieuwe activiteiten rond vitaliteit aan. Houd daarom Plein goed in de gaten!

Ziekteverzuim per bedrijfstak

in %

Verzuim in Nederland

De sectoren waarin het meeste verzuim voorkomt zijn de industrie, schoonmaakbranche, overheid en de zorg. Het onderwijs is echter ook een sector met een hoger verzuimcijfer dan het landelijk gemiddelde. Van alle sectoren staat het onderwijs op de vijfde plaats. Ter vergelijking: landelijk lag het verzuimcijfer in 2018 op 4,3%. Voor het onderwijs ligt dat op 5,7%. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen, 57 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen.

Verzuim per persoonskenmerken

Wist je dat vrouwen gemiddeld vaker verzuimen dan mannen? Dat oudere medewerkers vaker ziek zijn dan jongere medewerkers? Dat hoe hoger men is opgeleid, hoe gezonder men is? Bekijk deze grafiek die door het CBS werd gepubliceerd.

Verzuimen is voor iedereen vervelend. Het meest vervelend natuurlijk jou zelf. Ook op je team kan het een groot effect hebben: de werkdruk gaat omhoog, omdat ook de werkzaamheden overgenomen moeten worden. En tot slot de organisatie; een verzuimende medewerker kost nou eenmaal geld. Geld wat we niet in ons onderwijs kunnen steken. Daarom is het voor iedereen een goede zaak om verzuim zoveel mogelijk te proberen te voorkomen en er goed over te blijven communiceren.

Ziekteverzuim van werknemers naar
persoonskenmerken, 2016

in %

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

TNO heeft de belangrijkste highlights over verzuim in Nederland gebundeld in de factsheet verzuim 2018

Meer informatie over verzuim is te vinden bij TNO:

Verzuimcijfers Rijn IJssel en jouw team

In het HR dashboard in Qlikview kun je de actuele verzuimcijfers van Rijn IJssel en specifiek jouw team raadplegen.