Verzuim bij Dunea

Net als elke andere organisatie heeft Dunea te maken met verzuim. We spreken van verzuim als iemand niet in staat is te werken vanwege ziekte. Dat kan verschillen van een griepje van een aantal dagen tot maandenlange arbeidsongeschiktheid vanwege bijvoorbeeld psychische klachten. Zwangerschapsverlof valt niet onder verzuim.

Visie op verzuim

Binnen Dunea vinden we de inzetbaarheid van onze collega’s belangrijk. Inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat onder meer over de mate waarin je je huidige functie goed kunt vervullen, maar ook over ontwikkeling en over gezondheid. We vinden het van belang dat je zoveel mogelijk in je kracht kunt werken. Dat je je fit en vitaal voelt, werkplezier ervaart en aan je vakmanschap kunt werken.


Het kan natuurlijk voorkomen dat je op enig moment verminderd inzetbaar bent vanwege arbeidsongeschiktheid. In de ideale situatie wordt uitval als gevolg van arbeidsongeschiktheid voorkomen, door al vroegtijdig beginnende klachten te signaleren en door preventief ervoor te zorgen dat je je fit blijft voelen. Maar soms lukt dat niet, of overkomt je iets waardoor je moet verzuimen.


Binnen Dunea vinden we het in die situaties extra belangrijk dat medewerker en leidinggevende goed en frequent contact hebben en met de hulp van onze providers op het gebied van verzuim en inzetbaarheid snel de juiste interventies kunnen inzetten. Dit alles om zo spoedig – maar verantwoord - mogelijk aan een succesvolle re-integratie te werken.


Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inzetbaarheid, maar Dunea ondersteunt graag daar waar nodig en gewenst bij.

Verzuim, wat weet jij er van?

Verzuim bestaat in alle vormen en maten. Van een paar uur tot meer dan een jaar. Van een verkoudheid tot een burn-out. In Nederland is in het begin van 2018 het hoogste verzuimcijfer sinds 11 jaar gemeten. In de meeste verzuimgevallen was de oorzaak de griepgolf. Veel mensen waren door de griep niet in staat om te werken.

Echter, als we naar het totale het verzuimcijfer kijken, blijken psychische klachten toch een grotere bijdrage te hebben dan de griep. Het verzuimcijfer wordt namelijk bepaald door het aantal dagen dat een medewerker niet kan werken. Doordat psychische klachten vaak langer aanhouden dan een griep, heeft dit een grotere invloed op het verzuimcijfer.