CONSULTANT LORI


“Leiderschap was oorspronkelijk puur taakgericht: de beste vakman groeide door naar een leidinggevende rol. De laatste jaren zijn er meer taken en verantwoordelijkheden bij gekomen. En dat vraagt om een andere leiderschapsstijl.”

Duurzame inzetbaarheid: de rol van HR en de leidinggevende

‘De verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van een medewerker verschuift de laatste jaren steeds meer van HR naar de leidinggevende. De leidinggevende is bijvoorbeeld bij verzuim het eerste contact, kijkt naar de mogelijkheden en schakelt extra ondersteuning in als dat nodig is. Ik vind deze ontwikkeling heel begrijpelijk: de leidinggevende kent de medewerker het best, heeft al een band opgebouwd en weet wat de mogelijkheden zijn op de werkvloer. Bovendien kun je als manager snel signalen oppikken: “Hé, Sonja is wel vaak somber de laatste tijd.” Of: “Hmm, dit is al de derde keer in dit kwartaal dat Jan met een griepje thuis zit, zou er meer aan de hand zijn?”’

Schaap met vijf poten

Vanuit de leidinggevende gezien is het logisch dat deze verschuiving niet altijd wordt gewaardeerd. Lori: ‘Leiderschap was oorspronkelijk puur taakgericht: de beste vakman groeide door naar een leidinggevende rol. De laatste jaren zijn er meer taken en verantwoordelijkheden bijgekomen. En dat vraagt om een andere leiderschapsstijl en aanvullende vaardigheden. Dit geeft leidinggevenden soms het gevoel dat ze als het schaap met de vijf poten worden gezien.’

Hoe kan de HR-afdeling hiermee omgaan?

‘Het is belangrijk om een heldere taakverdeling af te spreken binnen de organisatie. Wat doet HR, wat doet de verzuimspecialist? En wat is de taak van de leidinggevende? Kijk goed wat je precies van de managers vraagt en hoe groot de stap is die zij moeten zetten. De belangrijkste taak van de leidinggevende is om een veilige sfeer te creëren waarin medewerkers het gesprek durven voeren over werkdruk of privéomstandigheden. Vaak ervaren leidinggevenden nog een enorme drempel bij het aangaan van dat gesprek. Zet dus een verzuimspecialist als coach náást de leidinggevende. HR kan niet verwachten dat een leidinggevende dit in één keer zelfstandig kan doen.’

Cultuuromslag

‘Ik hoor wel eens van leidinggevenden dat ze denken dat ze een halve psycholoog moeten zijn. Dat is absoluut niet zo: het gaat om kleine dingen. Complimenten geven bijvoorbeeld, zodat een medewerker zich gezien voelt. Ben je dit als bedrijf niet gewend, dan is het echt een cultuuromslag. En die bereik je niet zo een, twee, drie. Een training aan leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid is een begin. Maar na zo’n training ben je er nog niet: het vraagt om verandering binnen de héle organisatie.’

Tips van Lori

  • Wil je uitval voorkomen, zorg dan voor een cultuur van openheid en wederzijds begrip. Voorbeeldgedrag helpt daarbij. Op zondagmiddag mails versturen is bijvoorbeeld geen goed idee. Laat als leidinggevende zien hoe je zelf omgaat met stress en geef ook de ruimte aan de medewerkers om hun kwetsbaarheid te tonen.
  • Blijf jezelf spiegelen en heb als verschillende afdelingen begrip voor elkaar. HR en de business zijn geen tegenstanders, maar hebben elkaar nodig. Zowel HR als de leidinggevenden willen dat de medewerkers lekker in hun vel zitten.
  • Verdiep je in de ander en onderzoek wat je collega écht drijft. Zo ga je begrijpen waar mensen tegenaan lopen. Ga respectvol met elkaar om en maak het mensen om je heen zo makkelijk mogelijk om het gewenste gedrag te vertonen.
  • Ziek is ziek, maar verzuim is een keuze. En keuzes kun je beïnvloeden. Bijvoorbeeld door manieren te onderzoeken die het gewenste gedrag makkelijker maken voor de leidinggevende.
  • Denk in kleine stapjes. Sta stil bij de dingen die al goed gaan en vier ook de successen.

Over Lori


Sinds april 2019 werkt Lori Buma als consultant en programmamanager bij Inhealth. Voor haar opdrachtgevers bij Inhealth zet Lori zich graag in om complexe, strategische vraagstukken op te lossen waar leidinggevenden en medewerkers écht iets aan hebben. Trainen maakt onderdeel uit van de programma’s die ze opstelt. Lori: ‘Ik denk dat er veel te winnen is als mensen hun eigen perspectief los durven laten. Een lerende houding hoort daarbij. Je toont je hiermee kwetsbaar in plaats van stevig en stoer. Ik geloof erin dat je met zo’n houding het meest bereikt als organisatie.’