Module 3.

25/03/2020

Leiderschap en eigen regie

Onderwerpen

Docenten

Dagdeel 1

Leiderschap

• Nieuwe manieren van organiseren

• Nieuw leiderschap

• De menselijke maat

Dagdeel 2

Eigen regie

• Eigenaarschap; welke ingrediënten zitten hierin?

• Invloed van de organisatiecultuur

• Tips om eigenaarschap te ontwikkelen en zelf te nemen

Dagdeel 3

Rol van leidinggevende bij duurzame inzetbaarheid

• Stakeholdermanagement

• Weerstand en overtuigen

• De weg naar succes