Kennisoverdracht

Extra
coaching

Action
learning

Bouwstenen
van de Course.

De Course Strategic Health Management is opgebouwd uit 7 bouwstenen die over het gehele opleidingstraject een belangrijke rol spelen.

Online
leeromgeving

Intervisiegroepen

Keyplayers uit
het werkveld

Masterplan
& examen