Werkstress voorkomen door voldoende plezier in je werk

Werkplezier is belangrijk voor iedereen. Het zorgt voor productieve werknemers en voorkomt dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Sommigen halen werkplezier uit een goede sfeer onder collega’s, anderen door te blijven leren, of door elke dag nieuwe uitdagingen te zoeken en er zijn ook mensen die werkdruk prima aankunnen zolang ze voldoening uit het werk halen. Voorkomen is beter dan genezen. Heb het er eens met elkaar over wat je drijft, hoe je samen het werkplezier kunt vergroten en daarmee werkstress en uitval kunt voorkomen.

In opdracht van de brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid OVAL is een onderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep werkgevers en werknemers naar oplossingen die zij als het meest succesvol zien om werkplezier te verhogen. Hieruit zijn de negen beste tips voorgekomen om werkplezier te vergroten en werkstress te voorkomen, zie onder. In de video rechts vertelt Judith Noordzij, ambassadeur van deze Week van de Werkstress, wat de werkplezier tips zijn en deelt zij haar ervaringen.

Werkplezier Top 10 –
Wat is uw tip voor werkplezier?

Sophie in de mentale kreukels