De rol van het Mobility Center


Marcel Klein is Manager Arbodiensten en Mobility. Dat betekent dat hij zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met preventie van verzuim, duurzame inzetbaarheid en re-integratie. Vanaf september is hij ook verantwoordelijk voor het hele programma ‘Hoe lekker werk jij?’. Maar in dit artikel vertelt hij je eerst alles over het mobility center!

Medewerkers die een nieuwe uitdaging zoeken

“Veel van onze medewerkers werken lang op dezelfde plek of op hetzelfde object. Ze zijn gewend aan hun functie. Maar ondertussen verandert de wereld snel, denk maar aan alle technologische ontwikkelingen. Sommige mensen vinden het lastig in die veranderingen mee te gaan en houden krampachtig vast aan wat ze gewend waren. Dit kan negatieve bijeffecten hebben, zoals stress, overbelasting, verlies aan energie en lichamelijke klachten. Waarom willen ze dan toch vasthouden aan wat ze kennen? Vaak is dat gewoon een stukje zekerheid, maar past een andere functie of plek veel beter bij ze. Het mobility center gaat dan met deze medewerkers in gesprek. Wat geeft jou nou energie? Wat maakt dat jij goed kan presteren? Wanneer ga jij blij naar huis? Hoe oud je ook bent, het is nooit te laat om wat anders uit te proberen. Wij adviseren en ondersteunen in omscholingstrajecten en helpen met het vinden van een andere baan. Vaak zelfs met baangarantie. Dat kan zowel binnen Facilicom zijn als bij een andere werkgever. Zo zien we bijvoorbeeld beveiligers die uiteindelijk vrachtwagenchauffeur worden, of schoonmakers die binnen Gom bij de administratie komen te werken. Uiteindelijk kijken we altijd wat het beste bij de medewerker past!”

Medewerkers die moeite hebben met veranderingen van het werk

“Het enige wat constant is, is verandering. De wereld en ons werk verandert continu. Denk bijvoorbeeld aan een objectwijziging of verhuizing. Voor mensen die moeite hebben met veranderingen kan dit veel stress opleveren. Het mobility center is heel sterk in het begeleiden van deze mensen. We achterhalen waar deze stress precies vandaan komt en wat er nodig is om deze stress weg te halen.”

Medewerkers die het gevoel hebben vast te zitten in hun werk

“Nou is het natuurlijk niet zo dat iedereen die bij het mobility center aanklopt in een andere baan terecht komt. Soms blijken medewerkers juist heel erg goed op hun plek te zitten in hun huidige baan, maar hebben ze het gevoel dat ze vast zitten. In dat geval kijken we wat er nodig is om weer de juiste energie terug te vinden. Dat kan bijvoorbeeld ontwikkeling van competenties of inhoudelijke kennis zijn (zoals een training of opleiding via GoodHabitz), of wijziging van object.”

Medewerkers die moeten
re-integreren na langdurig verzuim

“Tot slot begeleidt het mobility center ook medewerkers die na langdurig verzuim terug moeten keren in het werkende leven. De vraag is dan of de medewerker het beste terug kan keren in zijn eigen werk of beter kan re-integreren in een andere omgeving of andere baan. Dit noemen we ook wel het tweede spoor traject.”

Wanneer kun je als leidinggevende bij het mobility center terecht?

“Allereerst is een leidinggevende zelf natuurlijk ook gewoon medewerker. Dus wil je advies over je eigen loopbaan, maak dan gerust een afspraak. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het mobility center in zekere zin een stukje werk uit de handen van de leidinggevende over kan nemen. Als leidinggevende heb je veel verantwoordelijkheden. Aan de ene kant wil je altijd voldoende capaciteit beschikbaar hebben en probeer je het energieniveau van je team hoog te houden, aan de andere kant praat je met medewerkers over hun persoonlijke ontwikkeling. Het mobility center kan hierbij een partner zijn voor de leidinggevende. We beschikken over veel kennis over de mogelijkheden in de markt om mensen te helpen op een goede manier hun werk te doen. Op Faciwiki staat een pagina van het mobility center. Daar kunnen leidinggevende nog eens rustig nalezen wat we precies doen, inclusief voorbeelden uit de praktijk en contactmogelijkheden."

Welke uitdagingen kom je tegen?

“We zien dat veel medewerkers en leidinggevenden ten onrechte in aannames blijven hangen. Bijvoorbeeld: medewerkers die al op hogere leeftijd zijn of al vele jaren ervaring hebben, nemen werkstress of verlies van energie bijna voor lief. De aanname dat veranderingen in je baan na je vijftigste geen zin meer hebben komt heel vaak voor. Maar zeker met de verhoogde pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid ook op latere leeftijd heel belangrijk. Bovendien gaan ze er wel eens vanuit dat een afspraak met het mobility center betekent dat ze van baan moeten wisselen. Terwijl we ook kunnen kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld minder te werken, zodat je weer wat meer energie krijgt. Ook kunnen we advies geven over hoe dat financieel gezien ook mogelijk is.”

“Ook leidinggevenden ervaren weleens een drempel om bij ons aan te kloppen vanuit financiële redenen. Mijn advies is om ook bij twijfel contact met ons op te nemen, want ook daarin kunnen wij meedenken!”

Wat is de link tussen het mobility center en Hoe lekker werk jij?

“Als mobility center hebben we als doel dat medewerkers op een goede en fijne manier hun werk kunnen blijven doen. Daar heb je voor nodig dat je gezond blijft en dat je energie krijgt van het werk wat je doet. Dat is natuurlijk precies waar Hoe lekker werk jij? voor staat. Beide initiatieven hebben ook als uitgangspunt dat de medewerker zelf regie moet nemen over zijn eigen leven. De werkgever heeft ook zo haar verplichtingen, maar we kunnen daar pas goed aan voldoen als een werknemer aangeeft wat hij wil en nodig heeft. Een werknemer heeft in mijn ogen de verplichting om zichzelf te blijven ontwikkelen. Als leidinggevende kun je dit natuurlijk wel ondersteunen, door regelmatig in gesprek te gaan. Gewoon eens vragen: “Hoe gaat het met je?” en “Hoe lekker werk jij?”. Door hier vaak over te praten, ook los van bijvoorbeeld beoordelingen, kunnen we medewerkers stimuleren en faciliteren de regie te pakken.”