Kijk op het WERKveld van... Martine Themmen

Die duurzame inzetbaarheid. Gaat dat nog wat opleveren?

Grote kans dat wie dit leest hr- of health manager is of iets vergelijkbaars. We zijn allemaal bezig met initiatieven gericht op verzuim of duurzame inzetbaarheid. Daar is geld en tijd voor nodig. We moeten dus vaak verantwoorden waar we mee bezig zijn, aan het MT, directie, OR of geldschieters. Monitoren dus: wat leveren onze initiatieven nou precies op?


Om te bepalen hoe en wat we gaan monitoren, vergeten we onszelf vaak één (in mijn ogen) belangrijke vraag te stellen: Waarom en wanneer vinden wij het ‘juist’ om te investeren in duurzame inzetbaarheid? De uitgeklede variant van deze vraag zou

kunnen zijn; wat is ‘juist’ handelen eigenlijk?

De leer die zich bezighoudt met kritische bezinning op het juiste handelen, is ethiek. Een vrij complex verschijnsel, gezien juist handelen lang niet voor iedereen hetzelfde betekent. En dit zie je terug in continue

miscommunicatie of gewoonweg niet op dezelfde golflengte lijken te zitten. Het herkennen van verschillende ethische stromen kan daarom erg relevant zijn.


Een voorbeeld van een ethische stroming is doelethiek. Het basisidee is eenvoudig: iets is gerechtvaardigd als de uitkomsten zorgen voor maximalisatie van een bepaald resultaat, zoals geluk, productiviteit, of aan daling van verzuim. Doelethiek wordt vaak gemixt en verward met een tweede stroming; bedoelingenethiek. Hierbij gaat het niet zozeer om het resultaat, maar om de motieven of principes die ten grondslag liggen aan de handelingen. Goed werkgeverschap is hier een prachtig voorbeeld van.

Je kunt je wellicht voorstellen dat beide stromingen altijd een rol spelen in je project of handelen, en dat de mate van nadruk context- en persoonsafhankelijk is. Een voorbeeld van waar wij als Inhealth wat uitgebreider stil staan bij de diverse motieven om te investeren in duurzame inzetbaarheid, is het Strategiespel. Motieven herkennen en expliciet maken kan helpen om keuzes te maken in wat je wilt meten, hoe je wilt meten en welke uitkomsten op welk moment relevant zijn. Soms zijn dat keiharde cijfers, en soms een persoonlijk verhaal!