Arbowetgeving, bedrijfsartsen en de rol van werkgevers

Van verzuim naar inzetbaarheid. Twee verschillende onderwerpen die ontzettend veel met elkaar te maken hebben. Zet je in op inzetbaarheid, gaat je verzuim op termijn naar beneden. Maar voordat organisaties inzetten op inzetbaarheid, willen ze vaak graag eerst

het verzuim op orde hebben.

De kosten rijzen de pan uit

Verontrustende cijfers: het landelijke verzuimcijfer is in geen elf jaar zo hoog geweest als in het eerste kwartaal van 2018 (Das Kapital). 4,9% om precies te zijn. Dat kost werkgevers handenvol geld. Stel je eens voor; bijna 5 op de 100 werkdagen, waarin je betaalt voor werk dat niet geleverd wordt. Of voor vervangende personeelskosten of verzekeringen. Geen wonder dat veel werkgevers hun medewerkers het liefst zo snel mogelijk weer beter zien worden.

Van een griepje tot langdurig verzuim

Nou lag het hoge verzuimcijfer dit jaar voor een groot deel aan de griepgolf. Dat zijn vrij eenvoudige ziektegevallen. Je weet wat er aan de hand is, je weet ook hoe lang het ongeveer duurt. Maar er zijn genoeg gevallen waarbij dat minder duidelijk is. Gelukkig is daar de bedrijfsarts, verplicht binnen elk bedrijf. Die kan onderzoeken wat de klachten precies zijn en wat voor effect dat heeft op het werk. Soms kan de bedrijfsarts adviseren om andere werkzaamheden te doen die wel goed te combineren zijn met de klachten. Maar het kan ook zijn dat de beste en snelste weg naar herstel simpelweg rust nemen is. En ondertussen betaalt de werkgever door.

Vier op de tien langdurig zieken voelt zich slecht behandeld door de werkgever

En daar komt soms een belangenverstrengeling om de hoek kijken. Al sinds 1995, toen een nieuwe Arbowetgeving werd ingesteld, speelt de discussie rondom de (on)afhankelijkheid van bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen zijn in dienst van de werkgevers, die het liefst hun werkgevers weer zo snel mogelijk aan het werk zien. En wie betaalt, bepaalt. En dus komt het wel eens voor dat werkgevers hun bedrijfsartsen onder druk zetten. Vragen om een bepaald advies wat in hun voordeel werkt of vragen om een reeds gegeven advies achteraf aan te passen. En dat mag niet. Het gaat soms zo ver dat werknemers er alleen maar slechter van worden. Sterker nog, maar liefst 40% van de langdurig zieke medewerkers voelt zich slecht behandeld door zijn of haar werkgever (Radar).

''Maar liefst 40% van de langdurig zieke medewerkers voelt zich slecht behandeld door zijn of haar

werkgever.'' - Radar

PvdA: "Pas het financieringsstelsel aan"

Tijd voor verandering dus. En niet iedereen vindt dat de nieuwe Arbowet, die vanaf 1 juli definitief is ingegaan, voor voldoende verbetering zorgt. PvdA pleit voor verandering van het financieringsstelsel. Het geld moet uit een publiek potje komen, vinden zij, zodat de werkgever minder macht heeft in het proces.

Gertjan Beens: "Behoud het huidige stelsel,
maar ontwikkel het door"

Gertjan Beens, bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB, is niet voor de transitie naar een nieuw stelsel. “Doordat de werkgever betaalt, ervaren ze een grotere betrokkenheid. En die betrokkenheid met werknemers is een goede zaak, dat moeten we niet weggooien. We zouden het huidige stelsel beter kunnen doorontwikkelen. Bijvoorbeeld: waar moeten in het huidige stelsel de zzp’ers, mantelzorgers en de medewerkers van de toekomst terecht? Op dit moment hebben alleen werkenden met een werkgever toegang tot een bedrijfsarts. Ik ben er absoluut voorstander van dat iedereen recht heeft op ondersteuning op het gebied van verzuim én inzetbaarheid. En gezondheid is daar de basis van. We moeten meer gaan insteken op preventie. En het belangrijkste nog: werkgevers moeten dit niet zien als een last, maar als een positieve uitdaging. Maakt je werknemer overuren? Geef geen schouderklopje. Ga het gesprek aan.”

''Ik ben er absoluut voorstander van dat iedereen recht heeft op ondersteuning op het gebied van verzuim én inzetbaarheid.''

VNO-NCW en MKB-Nederland:
"De bedrijfsarts is gewoon onafhankelijk"

Ook werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de regie bij de werkgever moet blijven liggen. Maar deze verenigingen twijfelen überhaupt niet aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Wat is nu de waarheid? Het blijkt een voortdurende discussie… Hoe zit het bij jouw organisatie?