Trends & ontwikkelingen voor 2019

Ook voor dit jaar staat het onderwerp duurzame inzetbaarheid hoog in de trendrapporten. Maar op welke aspecten kun je het beste focussen? Het blijft immers een containerbegrip dat elk jaar onderhevig is aan de trends van dat moment zoals bijvoorbeeld de toenemende digitalisering, economische groei en het gevecht om talent. We hebben de drie, volgens ons, meest impactvolle en relevante ontwikkelingen uitgelicht.

#1 Wendbaarheid

Steeds meer beroepen hebben te maken met arbeidskrapte. Daarnaast zien we een toename in de hevigheid van kort cyclische economische oplevingen en depressies. De impact hiervan is hoger en grotere organisaties moeten steeds sneller en meer veranderen. Dit vraagt veel van de wendbaarheid van een organisatie. Vaak nemen organisaties in deze tijden flexibel personeel aan, maar hoe kun je als organisatie aantrekkelijk blijven en verbinding en loyaliteit creëren bij deze flexibele krachten? Programma’s voor duurzame inzetbaarheid die niet alleen gericht zijn op de huidige medewerkers kunnen hierbij helpen. Sta eens stil bij hoe de aandacht voor inzetbaarheid jouw recruitmentproces en employer branding kan helpen bij de binding van toekomstige medewerkers aan je organisatie.

#2 Duurzame werkplekken

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet alleen om de ontwikkeling van medewerkers. Het gaat ook om de groei van de onderneming zelf. De duurzame werkplek draait in dit geval dan ook niet om de groen ingerichte en papierloze werkplekken. Het gaat om de bijdrage die de inrichting kan leveren aan de groei van de onderneming en de mensen die er werken. We merken steeds meer dat de gemoedstoestand van medewerkers wordt beïnvloed door de omgeving waar de medewerker werkt. Sta daarom bij het inrichten van de werkplek eens stil bij wat er nodig is om het gewenste gedrag te faciliteren dat bijdraagt aan het gezamenlijke doel van een bedrijf. Bij een organisatie waar creatie centraal staat zal dit tot andere inrichtingen leiden, dan organisaties waarbij zorg centraal staat.

#3 Vitale medewerkers

Onder vitaliteit verstaan we niet alleen een gezonde dosis van energie, maar ook de gedachte dat verandering niet per definitie een bedreiging vormt. We zien nog veel organisaties waarin de manier van werken al jaren hetzelfde gaat en waar medewerkers nog weinig beeld hebben van hoe hun werk er de komende jaren uit gaat zien. Dit terwijl er juist veel en steeds snellere veranderingen gaan plaatsvinden wat juist om wendbaarheid van de medewerkers vraagt. Vitaliteit waarbij de bewustwording van de toekomst centraal staat is dan ook van groot belang. Stimuleer en faciliteer de honger van medewerkers om te willen weten wat er voor hen noodzakelijk is om mee te kunnen bewegen in alle veranderingen. Is de toekomst nog spannend en onzeker? Help dan deze nieuwe wereld van werk dichterbij te brengen.

''Stimuleer en faciliteer de honger van medewerkers om te willen weten wat er voor hen noodzakelijk is om mee te kunnen bewegen in alle veranderingen.''