“De weg van verzuim naar inzetbaarheid”

Kijkje in de keuken: van verzuim
naar inzetbaarheid bij Unica


Verzuimende medewerkers - dat heeft zo zijn gevolgen. Het is bovenal vervelend voor

de medewerker zelf, het zorgt daarnaast voor extra werkdruk voor collega’s en leidinggevenden, om nog maar te zwijgen over de kosten voor de organisatie. Veel organisaties doen daarom hun uiterste best het verzuimcijfer te laten dalen. Ondanks verwoede pogingen voelt dat soms als dweilen met de kraan open. Tegelijkertijd proberen organisaties daarom die kraan dichter te draaien: ze zetten in op preventie van verzuim, ofwel op duurzame inzetbaarheid. Ze willen graag de focus verleggen -

“De weg van verzuim naar inzetbaarheid” dus.


Ook technisch dienstverlener Unica wil een verschuiving maken, maar merkte dat eerst de basis echt goed op orde moest zijn. Daarin zijn zij een unieke driehoekssamenwerking aangegaan tussen zichzelf, een adviesbureau (Inhealth) en een arbodienstverlener (ttif & arbo). Hierbij vervulde Inhealth een gidsende functie. Samen met Unica is er een onderzoek uitgevoerd om te komen tot de juiste strategische keuzes en passende methodes en ondersteuning bij de nieuwe strategie.


Sanneke Sarels van Rijn (HR Directeur Unica), Callista Bredewold (HR Adviseur Unica) en Max Schep (Directeur ttif & arbo) vertellen je er in onderstaande video meer over.