Tot slot


We hopen dat je na deze toolbox enthousiast bent over Samen Sterk, dat je een beeld hebt van wat Samen Sterk inhoudt en wat jij als leidinggevende kunt betekenen op het gebied van Samen Sterk.


Is Samen Sterk nog niet aan de orde geweest in een (werk)overleg voor leidinggevenden? Dan wordt er binnenkort nog een en ander toegelicht. Ook zul je op korte termijn een uitndoging ontvangen voor de kick-off van Samen Sterk. Dat is ook het moment waarop Samen Sterk geïntroduceerd wordt aan alle medewerkers. Als je wilt kun je wel al kort iets vertellen over Samen Sterk, maar deel het portaal en de scan vóór de kick-off nog niet met medewerkers.


We zijn erg benieuwd wat je vindt van deze toolbox, van het portaal en de scan! Voor vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via samensterk@marel.com.

Programmabureau Samen Sterk

Samen Sterk portaal

Samen Sterk scan